Cenovnik

Čišćenje zgrada

Redovno čišćenje zgrada na mesečnom nivou (1 x nedeljno) od 300 RSD po stanu.
Generalno čišćenje zgrada sa uključenim materijalom od 600 RSD po stanu.

Čišćenje poslovnih objekata

Cene pružanja usluga se kreiraju nakon uvida našeg zaposlenog u veličinu poslovnog objekta, lokala i kancelarija.

Čišćenje apartmana, kuća i stanova

Cene pružanja usluga sa našim materijalom, kreiramo nakon uvida našeg zaposlenog.

Čišćenje nakon gradjevniskih radova

Detaljno čišćenje zgrada nakon završenih građevinskih radova od 140 RSD po m²
Za investitore i građevinske firme pružamo posebne pogodnosti.
Za ostale novoizgrađene objekte cenu kreiramo nakon izlaska i uvida našeg zaposlenog.

Uređivanje dvorišta

Cene pružanja usluga se kreiraju nakon uvida našeg zaposlenog u veličinu dvorišta i vrsti uređivanja dvoršta.