ODRŽAVANJE DVORIŠTAPružamo kvalitetnu uslugu u održavanju vaših dvorišta i zelenih površina. Pored košenja trave, skupljanje lišća, otklanjanja korova, pružamo usluge orezivanja živih ograda i krošnje drveća.

Cene pružanja usluga se kreiraju nakon uvida našeg zaposlenog u veličinu dvorišta i u zavisnosti od vrste uređivanja dvoršta.